• Prawo do odstąpienia od umowy
 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Profexpol Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą bądź drogą elektroniczną. Informacje jakie powinny znaleźć się w formularzu odstąpienia od umowy znajdą Państwo poniżej.
 • Zwrot płatności nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

 • Zwrotowi nie podlegają:

  - asortyment dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu którego po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych (np. otwarte kosmetyki)

  - towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  - rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia

  - rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami


  Co powinien zawierać formularz odstąpienia od umowy:

  - dane adresata/dostawcy (Profexpol Sp. z o.o.)

  - dane klienta

  - lista zwracanego asortymentu (nr produktu, nazwa, ilość, wartość brutto)

  - nr faktury i data dostawy

  - data i czytelny podpis klienta


  Reklamacje:

  Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub została stwierdzona inna niezgodność towaru z zawartą umową, Konsument ma prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.
Ważne:

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Profexpol Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą bądź drogą elektroniczną. Informacje jakie powinny znaleźć się w formularzu odstąpienia od umowy znajdą Państwo w zakładce zwroty i reklamacje. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto bankowe Konsumenta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów.

 • W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Profexpol Sp. z o.o. produktu w stanie nienaruszonym oraz nie noszącym śladów używania. Profexpol Sp. z o. o. zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 • Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.

 • Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Profexpol Sp. z o. o., niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument zwraca przedmiot zamówienia odsyłając produkt do Magazynu zwrotu, tj. ul. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Magazyn Loxxess - Profexpol Sp. z o. o.. 

 • W zakresie wykonywania przez Konsumentów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Profexpol Sp. z o. o. informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.
ADRES DO ZWROTÓW

Magazyn Loxxess - Profexpol Sp. z o. o.
ul. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy
biuro@prohotelcosmetics.pl
+48 692 250 768

Utwórz konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło